VARSTVO PRED POŽAROM

Opravljamo strokovne naloge s v skladu z zahtevami Zakona o varstvu pred požarom in sicer;

Usposabljanje
– varstvo pred požarom
– usposabljanje odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije
– usposabljanje odgovornih oseb za izvajanje požarne straže

Strokovne naloge
– izdelava požarnih redov za objekte in poslovne prostore;
– izdelava ocen požarne ogroženosti;
– izdelava načrtov evakuacije in požarnih načrtov;
– izdelava načrtov reševanja in načrtov vaj evakuacije;
– izdelava in urejanje zakonsko predpisanih evidenc požarnega varstva
– pregledi objektov in delovnih in poslovnih prostorov glede varstva pred požarom;
– pregledi in svetovanje glede uporabe delovne opreme v smislu požarne varnosti;
– organiziranje in urejanje vsega potrebnega pri izvajanju meritev in pregledov:
– organizacija pregledov aktivne požarne zaščite
– organizacija pregledov gasilnih aparatov in hidrantnih omrežij
– dobava in namestitev potrebnih oznak / nalepk za varstvo pred požarom (evakuacija, gasilna sredstva, javljanje požara).