VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE CISTERN ZA KURILNO OLJE

V cisterni za kurilno olje se s časom lahko nabere določena količina usedlin in vode, kot posledica:
– procesov staranja goriva,
– rjavenje cisterne, če je le ta kovinska,
– drobnih nečistoč ob dobavi goriva (tudi, če v celoti izpolnjuje zahteve standarda),
– kondenziranja v cisterni na delu kjer olja ni.

Količina usedlin je odvisna od več dejavnikov:
– števila in količine dobav kurilnega olja,
– starosti in stanja rezervoarja,
– kakovost dobavljenega goriva.

Priporočamo nabavo goriva pri zanesljivem dobavitelju, ki lahko konstantno zagotavlja kvalitetno gorivo in kakovostno dobavo.
Za boljši izkoristek in izgorevanja priporočamo uporabo dodatkov gorivu, ki jih nudijo distributerji kurilnega olja.

Če se vam pri delovanju kurilne naprave občasno pojavljajo motnje pri pretoku goriva je smiselno preveriti stanje rezervoarja.
Ker se prisotne usedline in voda od kondenza nalagajo na dno cisterne, je pomembno, da sesalni koš ne sega do tal cisterne, ker je s tem večja možnost dostopa nečistoč do kurilne naprave.

V kolikor se nenapovedano pojavijo motnje zaradi nečistoč, bo potrebno cisterno izprazniti in gorivo prečistiti, nato pa očistiti še cisterno.

Če s kontrolo ugotovite prisotnost usedlin v rezervoarju in motenj še ni, je smiselno porabiti gorivo in pred naslednjim točenjem opraviti čiščenje cisterne. S tem se izognete nenapovedanim motnjam naprave, poškodbah na cisterni zaradi prisotnosti vode in dodatnim stroškom čiščenja goriva.

Za pregled cisterne predvsem pa čiščenje, izberite ustrezno in usposobljeno službo, ki lahko ustrezno odstrani tudi škodljiv odpadek, ki pri čiščenju nastane.

Priporočljivo, je preverjanje prisotnosti nečistoč in čiščenje rezervoarja na 5-6 let.