VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Opravljamo strokovne naloge s v skladu z zahtevami Zakona o varnosti in zdravju pri delu in sicer;

Usposabljanje
– varnost in zdravje pri delu
– varno delo z viličarjem
– varno delo z kamionskim hidravličnim dvigalom
– varno delo z dvižno košaro in dvižno ploščadjo
– varno delo z mostnim dvigalom
– za varno delo za upravljavca žerjava
– varno delo z težko gradbeno mehanizacijo
– varno delo z motorno žago

Izjava o varnosti z oceno tveganja
– izdelava nove ocene tveganja z izjave o varnosti
– revizije obstoječih izjav o varnosti

Meritve v delovnem okolju
– mikroklima
– razsvetljava
– hrup
– prezračevanje

Pregledi delovne opreme
– pregledi strojev in naprav, ter delovnih linij v delovnih prostorih ter proizvodnjah
– pregledi viličarjev, težke gradbene mehanizacije
– pregledi dvižnih ploščadi in druge dvižne opreme

Ostalo
– pogodbeno izvajanje strokovnih nalog varnosti in zdravja pri delu – strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu
– urejanje in vodenje zakonsko predpisanih evidenc glede varnosti in zdravja pri delu
– izdelava navodil za varno delo
– organizacija promocije zdravja na delovnem mestu
– svetovanje glede zdravniških pregledov in zdravstvenega stanja zaposlenih
– prijava nezgod pri delu ter raziskava nezgode pri delu
– priprava aktov, pravilnikov in navodil iz področja promocije zdravja, psihosocialnih tveganj, napadov tretjih oseb, alkohola na delovnih mestih