Kontaktne osebe za Varstvo pri delu in Požarna varnost:

Metod Obretan 041/658-807

Gašper Pogačar 030/919-447