Optimalno upravljanje z odpadnimi materiali in surovinami !

Z roko v roki z naravo, za naravo in za ljudi !

Na Slovenskem trgu delujemo že od leta 1990.
Sprva smo izvajali prevzem in odstranjevanje zaoljene embalaže na območju Gorenjske.
Zaradi potreb na trgu smo dejavnost razširili na ostale regije po Sloveniji in jo hkrati razširili
na zbiranje odpadnih motornih olj ter kontrolo, čiščenje in sanacijo naprav za ločevanje olja in vode, prevzem in obdelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov.
Danes imamo v Sloveniji preko 1600 prevzemnih mest s poslovnimi partnerji,
ki se zavedajo pomembnosti strokovnega zbiranja in odstranjevanja nevarnih odpadkov.
Letno prevzamemo tisoče ton nevarnih odpadkov. Trendi kažejo na vedno večje potrebe po dejavnosti, ki jo opravljamo.


Želja po udobju je gibalo napredka.
Napredek je bilo nekoč razmerje med ustvarjenim in porabljenim.
Danes je napredek razmerje med ustvarjenim in recikliranim.
Narava reciklira kar ustvari in ima čas na svoji strani.
Smo z roko v roki z naravo z ljudmi, za naravo in za ljudi.
Smo napredni in smo danes …
… ker ljubezen do okolja ni prostočasna dejavnost.
Ljubezen do okolja ni zgolj načelna opredelitev za čisto okolje.
Ljubezen do okolja niso zgolj besede.
Ljubezen do okolja je več kot stremljenje.
Ljubezen do okolja je več kot letna čistilna akcija za čisto vest.
Ljubezen do okolja je najprej odgovornost do prihodnosti,
je človečnost in je zavest.
Ljubezen do okolja ni zgolj odnos do sveta.
Ljubezen do okolja je resno in odgovorno delo.
Ljubezen do okolja je proces, ki se nikoli ne ustavi.
Ljubezen do okolja je nekaj za kar naj ponavadi poskrbijo drugi.
In ti drugi smo mi! EKOL.
EKOL je vaše čisto dvorišče.
EKOL so dejstva in številke.
Zaradi okolja je dovolj, da se zavedate.
Zaradi okolja je dovolj, da nas pokličete.
Zaradi nas je dovolj, da nam zaupate.

Kaj lahko storimo za vas?

Nekatere od naših storitev.

V sodelovanju z naravo.

Upravljanje z odpadki

Zbiranje, sortiranje, obdelava, odstranjevanje trdnih, tekočih nevarnih in nenevarnih odpadkov.
Več informacij …

Strokovnjaki za odpadna olja in maščobe

Čiščenje, kontrola, sanacija naprav lovilcev olj in maščobnikov.
Več informacij …

Čiščenje rezervoarjev

Čiščenje rezervoarjev v industriji in gospodinjstvih. Filtracija olj.
Več informacij …

Komisijsko uničenje blaga

Izvajamo komisijska uničenja raznovrstnega blaga.
Več informacij …