Komisijsko uničenje blaga

V našem podjetju opravljamo komisijska in carinska uničenja različnih vrst materialov (arhivi, ponarejeno blago, blago s pretečenim rokom trajanja, neustrezne serije, nerabljeni proizvodi, spominski mediji,dokumentacije) z namenom, da ne bi prišle v javnost zaupne  informacije, izdelki ali snovi.

Pri dostavi blaga je pomembno, da pošiljko spremlja evidenčni list in seznam blaga. Na naši lokaciji se blago stehta in primerno pripravi za uničenje.

Uničenje lahko poteka ob prisotnosti naročnika ali se določi iz strani našega podjetja skupina, ki nadzoruje prevzem in uničenje blaga. Uničenja potekajo po ustaljenem postopku, lahko pa se sam postopek prilagodi želji naročnika. Po uničenju izdelamo zapisnik, katerega na podlagi tehtnega lista potrdimo z evidenčnim listom v bazi IS Odpadki.