Čiščenje lovilcev olj in maščob

Naša ekipa izvaja kvalitetna čiščenja lovilcev olj in maščob. Na željo stranke vodimo evidence in izdelujemo plane za nadaljnje čiščenje lovilcev olj in maščob.

Pri čiščenju lovilcev olj in maščob zagotovimo kakovostno čiščenje zunanjega in notranjega dela:
– čiščenje zamaščenih madežev na platoju,
– prebijanje in pranje kanalov,
– čiščenje peskolovov,
– natančno pranje in čiščenje notranjosti lovilca,
– izčrpavanje, prevzem in uničenje odpadkov na okolju prijazen način,
– čiščenje koalescenčnih filtrov
– priprava lovilca za nemoteno nadaljnje delo,
– izdelujemo Poslovnike o vzdrževanju in obratovanju lovilcev
– izdelujemo Obratovalne dnevnike.