Zbiranje nevarnih odpadkov

Prevzem in transport odpadkov zagotavljamo s specialnimi vozili prirejenimi za:

tekoče nevarne odpadke kot so:
– odpadno olje
– emulzija
– topila
– zaoljena voda
– prevzem in odstranjevanje naftnih derivatov

trdne nevarne odpadke kot so:
– oljni filtri
– zaoljena embalaža
– mastne krpe, absorbenti
– sodi
– akumulatorji, baterije
– odpadni deli vozil in
– ostali nevarni odpadki